Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Menu góra
Strona startowa Procedury spraw urzędowych Wydział Spraw Obywatelskich cz. I
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr XX/2016 ze zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłomłynie odbytej w dniu 26 lutego 2016 r. - Wydział Spraw Obywatelskich cz. I, menu 104, artykuł 33 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Spraw Obywatelskich cz. I

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Podstawa prawna

 1. Podstawa prawna sposobu wniesienia wniosku o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi:
  • art. 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych Dz. U. z 2010r. Nr 167, poz.1131 ze zmianami), 
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r., w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011r. Nr 243, poz. 1452 ze zmianami),
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz.1182,1662).
 2. Podstawa prawna określająca wysokość opłaty za udostępnienie danych:
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( Dz. U. z 2012r., poz.75 ze zmianami.)
 3. Podstawa prawna obowiązku wniesienia i wysokości opłaty skarbowejza   pełnomocnictwo:
  • art.1 ust.1, pkt2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r.,poz.783 ze zminami ) oraz część IV załącznika do tej ustawy.

Wydział

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1. Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
  Adres: ul. Twarda 12
  14-140 Miłomłyn
  Pokój nr 12
 2. Informacja: Telefony:  89 642 58 20; 89 642 58 21
  Adres e-mail: usc@milomlyn.pl

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych – załącznik nr 1 ( plik do pobrania w załączniku do ).
 2. Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi - załącznik nr 2 ( plik do pobrania ).
 3. Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych.
 4. Wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby;  dokumenty potwierdzające interes prawny;  uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych.  
 5. W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

 • Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł
 • Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi wynosi 31 zł
 • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł

Opłatę za udostępnienie danych wnosi się:

 • na konto Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn Bank Spółdzielczy w Iławie - Oddział w Miłomłynie 32 8831 1025 2003 0000 0228 0001
 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn

Opłatę skarbową wnosi się:

 • na konto Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn Bank Spółdzielczy w Iławie - Oddział w Miłomłynie   32 8831 1025 2003 0000 0228 0001
 • w kasie Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn

Termin

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA: niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku

Tryb odwołania

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne

 

 • Istnienie   interesu   prawnego mogą   potwierdzić   między   innymi   następujące dokumenty:   wezwanie   sądowe,   wezwanie   komornicze,   dokumenty   potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie   (np.   kopie   wyroków   sądowych,   umów,   wezwań   do   zapłaty,   faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.)
 • Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
 • Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i nr dowodu osobistego.
  Organy   gmin,   w   zakresie   posiadanego   dostępu,   dane   z   Rejestru   Dowodów Osobistych udostępniają w trybie jednostkowym.
 • Dane jednostkowe ze Rejestru Dowodów Osobistych dotyczące jednego dokumentu lub dane jednej osoby  udostępnia się na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej.


Metryka

data wytworzenia
2016-08-17
data udostępnienia
2016-08-17
sporządzone przez
Ignaczak Wojciech
opublikowane przez
Wojciech Ignaczak
ilość odwiedzin
371
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.