Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
Menu góra
Strona startowa Procedury spraw urzędowych Wydział Spraw Obywatelskich cz. I
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół Nr XXXII/2016 ze zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłomłynie odbytej w dniu 28 kwietnia 2016 r. - Wydział Spraw Obywatelskich cz. I, menu 104, artykuł 31 - BIP - Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Spraw Obywatelskich cz. I

Wydanie dowodu osobistego

Podstawa prawna

Ustawa o dowodach osobistych z dnia 06 sierpnia 2010 r. ( tekst jedn. z Dz .U. z 2020, poz. 332 )

Rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu z dnia 7 stycznia 2020 r. ( Dz. U. z 2020r., poz. 31).

Wydział

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, ul. Twarda 12, 14-140 Miłomłyn
Informacja: Telefony:  89 642 58 20; 89 642 58 21
Adres e-mail: usc@milomlyn.pl

Miejsce odbioru:

Dowód osobisty odbiera się osobiście przedkładając dotychczasowy dowód osobisty.

Za osobę małoletnią dowód odbiera rodzic, opiekun prawny. Osoby małoletnie, które ukończyły 13 lat mogą odebrać same lub odbiera rodzic.

W przypadku, gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w miejscu pobytu osoby

(osoba chora niepełnosprawna) wówczas dowód osobisty może odebrać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym.

Sposób załatwienia:

1. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobiście za wyjątkiem osoby małoletniej , której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni , w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych wniosek składa odpowiednio rodzic, opiekun prawny, lub kurator.

O niemożności złożenia wniosku o dowód osobisty spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu.

2. Dowód osobisty wydawany jest na okres:

- 5 lat dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 roku życia;

- na okres 10 lat osobie, która ukończyła 5 rok życia;

 

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie dowodu osobistego – (załącznik - druk wniosku- wymagany);

- kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm (wymagana)

- dowód osobisty(do wglądu)

- do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492×633piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5MB

Opłaty

Wydanie dowodu osobistego jest wolne od opłat

Termin

Dowód osobisty wydaje się na wniosek osobisty lub elektronicznie opatrzony kwalifikowanym podpisem. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwołania

Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego służy odwołanie do   Wojewody   Warmińsko-Mazurskiego   za   pośrednictwem   Burmistrza   Miasta   i   Gminy Miłomłyn w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia lub utraty.

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu nieposiadającego zdolności do czynności prawnej lub z ograniczoną zdolnością prawną dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Z dniem zgłoszenia do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza lub przekazania do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP przez osobę trzecią - organ gminy unieważnia dowód osobisty w systemie RDO ( Rejestr Dowodów Osobistych).

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydaje się stosowne zaświadczenie.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na: www.obywatel.gov.pl

Urząd Stanu Cywilnego w Miłomłynie jest czynny w godzinach:
poniedziałek-pi
ątek: 7.15-15.15
Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel.
89 642 58 21, 89 642 58 20

Załącznik

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Metryka

data wytworzenia
2016-08-17
data udostępnienia
2016-08-17
sporządzone przez
Ignaczak Wojciech
opublikowane przez
Ignaczak Wojciech
ilość odwiedzin
409
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.