Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury spraw urzędowych  / Wydział Spraw Obywatelskich
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Spraw Obywatelskich
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

podstawa prawna
 1. Sposobu wniesienia żądania (wniosku) o udostępnianie danych:
  • Art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r., Nr 217, poz. 1427 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców  oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1450 ze zm.).
 2. Obowiązku wniesienia opłaty za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL:
  • art. 53 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r., Nr 217,   poz. 1427 ze zm.)
 3. Wysokości opłaty za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL:
  • § 2 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za  udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r., Nr 195, poz. 1153 ze zm.)
 4. Obowiązku wniesienia i wysokości opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa:
  • art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783 ze zmianami ) oraz ust. IV załącznika do tej ustawy.
wydział

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1. Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
  Adres: ul. Twarda 12
  14-140 Miłomłyn
  Pokój nr 12
 2. Informacja: Telefony:  89 642 58 20; 89 642 58 21
  Adres e-mail: usc@milomlyn.pl
wymagane dokumenty
 1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców :
  • formularz - plik do pobrania w załączniku
 2. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
 3. Wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby;  dokumenty potwierdzające interes prawny ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych.
 4. W przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika należy złożyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.
opłaty
 • Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł
 • Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł
  • Opłatę za udostępnienie danych wnosi się w formie:
   • gotówki, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn,
    lub
   • przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn: Bank Spółdzielczy w Iławie Oddział w Miłomłynie nr 32 8831 1025 2003 0000 0228 0001
  • Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wnosi się w formie:
   • gotówki, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn,
    lub
   • przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn: Bank Spółdzielczy w Iławie Oddział w Miłomłynie nr 32 8831 1025 2003 0000 0228 0001
termin

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • niezwłocznie 
 • w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - 1 miesiąc
tryb odwołania

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych służy odwołanie do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

inne
 • Istnienie   interesu   prawnego mogą   potwierdzić   między   innymi   następujące dokumenty:   wezwanie   sądowe,   wezwanie   komornicze,   dokumenty   potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o ich udostępnienie   (np.   kopie   wyroków   sądowych,   umów,   wezwań   do   zapłaty,   faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.).
 • Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
 • Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej: Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane np. imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL lub serię i nr dowodu osobistego.
 • Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych   tej   osoby   należy   skierować   do   właściwego   organu   gminy.   Gmina   jest podstawowym   źródłem   informacji   o   osobie,   uprawnionym   do   potwierdzania   miejsca zameldowania; dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.
 • Dane   jednostkowe   ze   zbiorów   meldunkowych udostępnia   się na   wniosek zainteresowanego   podmiotu,   złożony   w   formie   pisemnej   lub   za   pomocą   środków komunikacji elektronicznej.
  Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej   osoby   lub   imion   i   nazwisk   wszystkich   osób   zameldowanych pod jednym adresem - uzyskane ze zbiorów meldunkowych.

Załącznik nr 1 -wniosek o udostępnienie danych
(plik pdf, wielkość 65 KB, plik otworzy się w nowym oknie)data wytworzenia2016-08-16
data udostępnienia2016-08-16
sporządzone przezIgnaczak Wojciech
opublikowane przezWojciech Ignaczak
ilość odwiedzin225
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, tel.: 89 642 58 01, fax: 89 642 58 02, gmina@milomlyn.pl, www.milomlyn.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@