Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury spraw urzędowych  / Wydział Spraw Obywatelskich
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Spraw Obywatelskich
Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego lub czasowego

podstawa prawna
 1. Wszczęcia postępowania o wymeldowanie - art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010r., nr 217, poz. 1427 ze zm.)
 2. Sposobu załatwienia sprawy- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca  1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.)
 3. Obowiązku zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji i określenie jej wysokości – art. 1 pkt 1 lit „a” ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej(Dz. U. z 2015r., poz.783 ze zmianami ) oraz ust. 53 części I – załącznika do tej ustawy.
 4. Obowiązku zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo - art. 1 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz.783 ze zmianami) oraz ust. 1 części IV - załącznika do tej ustawy.
wydział

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1. Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
  Adres: ul. Twarda 12
  14-140 Miłomłyn
  Pokój nr 12
 2. Informacja: Telefony:  89 642 58 20; 89 642 58 21
  Adres e-mail: usc@milomlyn.pl
wymagane dokumenty
 1. Podanie o wymeldowanie osoby, która opuściła miejsce pobytu stałegolub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się – wzór podania o wymeldowanie – do pobrania w zał. nr 1
 2. Kserokopia dokumentu (oryginał dokumentu do wglądu) potwierdzającego posiadanie przez wnoszącego tytułu prawnego do lokalu/budynku jednorodzinnego wskazanego w podaniu.  Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
 3. Pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika
 4. Dowód dokonania zapłaty opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej.
 5. Dowód dokonania opłaty za pełnomocnictwo w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.
opłaty
 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10 zł. oraz
 2. Opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wys.17 zł. (W przypadku gdy pełnomocnikiem strony jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo - brak opłaty) wniesiona w formie:
  • gotówki, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn,
   lub
  • przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn: Bank Spółdzielczy w Iławie - Oddział w Miłomłynie nr 32 8831 1025 2003 0000 0228 0001
termin
 • Sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego powinny być załatwiane  nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później  niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 
 • Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
 • Organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji.
tryb odwołania

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Prezydenta Olsztyna w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

inne

Organ może również wszcząć z urzędu przedmiotowe postępowanie, po powzięciu informacji o fakcie opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego i nie dopełnieniu obowiązku wymeldowania się przez osobę zobowiązaną.

 data wytworzenia2016-08-16
data udostępnienia2016-08-16
sporządzone przezIgnaczak Wojciech
opublikowane przezWojciech Ignaczak
ilość odwiedzin228
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, tel.: 89 642 58 01, fax: 89 642 58 02, gmina@milomlyn.pl, www.milomlyn.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@