Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury spraw urzędowych  / Wydział Spraw Obywatelskich
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Spraw Obywatelskich Wydział Spraw Obywatelskich
Zameldowanie na pobyt czasowy

podstawa prawna
 1. Sposobu wykonania obowiązku meldunkowego
  • Ustawa z dnia 24 września  2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze zm.) 
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U.  z 2011 r. poz. 1306 ze zm.)
 2. Udzielenia pełnomocnictwa:
  • art.   33   §   2   ustawy   z   dnia   ustawy   z   dnia   14   czerwca   1960   r.   –   Kodeks   postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 267 ze zmianami)
 3. Obowiązku zapłaty i wysokości opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa
  • art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783) oraz ust. IV załącznika do tej ustawy.
 4. Wysokości opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
  • art. 1 ust. 1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U.z 2015 r., poz. 783 ze zmianami) oraz część II pkt 21 załącznika do tej ustawy.
wydział

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1. Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
  Adres: ul. Twarda 12
  14-140 Miłomłyn
  Pokój nr 12
 2. Informacja: Telefony:  89 642 58 20; 89 642 58 21
  Adres e-mail: usc@milomlyn.pl
wymagane dokumenty
 1. Wypełniony i podpisany przez osobę meldującą się formularz meldunkowy „zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”; na formularzu tym fakt pobytu osoby pod oznaczonym adresem potwierdza swoim CZYTELNYM podpisem właściciel/najemca lokalu. Wzór formularza – do pobrania w zał. nr 1.
 2. Dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się.
 3. Do wglądu tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu). OKAZAĆ NALEŻY ORYGINAŁ DOKUMENTU.
 4. Pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Wzór pełnomocnictwa – do pobrania w zał. 2.
opłaty
 • 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo – brak opłaty.
 • 17 zł za wydanie zaświadczenia.

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz.783 ze zmianami ).
Opłata skarbowa wniesiona w formie:

 • gotówki, w kasie Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn,
  lub
 • przelewu   na   rachunek   bankowy   Urzędu   Miasta   i   Gminy   Miłomłyn:   Bank   Spółdzielczy   w   Iławie - Oddział w Miłomłynie nr 32 8831 1025 2003 0000 0228 0001
termin

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 1. Niezwłocznie   – ZAMELDOWANIA   NALEŻY   DOKONAĆ   OSOBIŚCIE   LUB   PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.
  Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 2. Organ dokonujący zameldowania wydaje  na wniosek osoby zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. Wzór wniosku - do pobrania w zał. 3
tryb odwołania

Brak

inne


data wytworzenia2016-08-16
data udostępnienia2016-08-16
sporządzone przezIgnaczak Wojciech
opublikowane przezWojciech Ignaczak
ilość odwiedzin129
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, tel.: 89 642 58 01, fax: 89 642 58 02, gmina@milomlyn.pl, www.milomlyn.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@