Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury spraw urzędowych  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004r. w państwach należących do Unii Europejskiej

podstawa prawna

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.Urz. UE L 338 z dnia 23 grudnia 2003r. polskie wydanie specjalne, rozdział 19, t. 6, s. 243 ze zm. i ze sprost.).

wydział

Urząd Stanu Cywilnego

wymagane dokumenty
 • dokument tożsamości do wglądu (wymagany)
 • oryginał wyroku rozwodowego (wymagany)
 • zaświadczenie sądowe przewidziane w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) (wymagany)
 • tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym (wymagany)
 • dodatkowe dokumenty jeśli wyrok zapadł w trybie zaocznym (wymagany)
 • pełnomocnictwo (ewentualnie) (wymagany)
opłaty
 • Uznanie wyroku (wpisanie): 11,-zł.
 • Pełnomocnictwo: 17,-zł.

Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014 r., poz. 1628 z późn. zmianami).

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn lub w formie wpłaty na konto Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn:
Bank Spółdzielczy w Iławie Oddział w Miłomłynie nr 32 8831 1025 2003 0000 0228 0001

Dowód wniesienia opłaty skarbowej składa się wraz z dokumentami koniecznymi do załatwienia sprawy.

termin

Termin odpowiedzi: Niezwłocznie -zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy

tryb odwołania

Nie przysługuje

inne

Uznania orzeczeń w sprawach małżeńskich wydanych po 1 maja 2004r. przez sądy krajów członkowskich Unii Europejskiej (oprócz Danii) dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego.

Dla orzeczeń wydanych przed 1 maja 2004r. właściwa jest droga sądowa (sąd okręgowy wg miejsca zamieszkania wnioskodawcy).

Podstawą umieszczenia w akcie małżeństwa wzmianki dodatkowej w sprawie rozwodu/separacji/unieważnienia małżeństwa/ustalenia nieistnienia małżeństwa jest złożenie
niżej wymienionych dokumentów:

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego.
 2. Oryginał orzeczenia sądowego z klauzulą prawomocności wydane przez sąd wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski.
 3. Zaświadczenie przewidziane w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej wydane przez sąd, który orzekł w sprawie, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski.
 4. W sytuacji, gdy wyrok zapadł w postępowaniu zaocznym strona, która wnioskuje o uznanie orzeczenia zobowiązana jest ponadto do przedstawienia:
  1. oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu, z którego wynika, że dokument wszczynający postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która nie wdała się w spór wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski;
  2. dokumentu, z którego wynika, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

Uwierzytelnione tłumaczenia winny być wykonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce (wykonane za granicą podlegają akceptacji konsula).

Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie składa się w miejscu sporządzenia aktu małżeństwa osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika zamieszkałego w Polsce. Pełnomocnikiem zgodnie z art. 87 kpc może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.
Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia złożony do akt sprawy podlega opłacie skarbowej w
wysokoći 17,-zł. z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (pełnoletnim dzieciom) lub rodzeństwu.

Urząd Stanu Cywilnego w Miłomłynie jest czynny w godzinach:
poniedziałek-piątek: 7.15-15.15
Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 89 642 58 21,  89 642 58 20


Załącznik nr 1 - wniosek o uznanie orzeczenia wydanego w innym Państwie Członkowskim odnoszącego się do rozwodu - separacji - unieważnienia małżeństwa

(plik pdf, wielkość 40 KB, plik otworzy się w nowym oknie)data wytworzenia2016-08-16
data udostępnienia2016-08-16
sporządzone przezIgnaczak Wojciech
opublikowane przezWojciech Ignaczak
ilość odwiedzin253
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, tel.: 89 642 58 01, fax: 89 642 58 02, gmina@milomlyn.pl, www.milomlyn.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@