Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury spraw urzędowych  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Sprostowanie aktu stanu cywilnego

podstawa prawna

Art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).

wydział

Urząd Stanu Cywilnego

wymagane dokumenty
  • Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (wymagany)
  • Zagraniczny dokument stanu cywilnego stanowiący podstawę sprostowania (wymagany)
  • Uwierzytelniony odpis lub wypis, reprodukcję archiwalnego aktu stanu cywilnego (wymagany)
opłaty
  • Odpis zupełny po czynności sprostowania aktu stanu cywilnego: 39,-zł.
  • Pełnomocnictwo: 17,-zł.

Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014r., poz. 1628 z późn. zmianami).
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn lub w formie wpłaty na konto Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn:
Bank Spółdzielczy w Iławie Oddział w Miłomłynie nr 32 8831 1025 2003 0000 0228 0001

Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia złożony do akt sprawy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł. z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (pełnoletnim dzieciom) lub rodzeństwu.
Dowód wniesienia opłaty skarbowej składa się wraz z dokumentami koniecznymi do załatwienia sprawy.

termin

Termin odpowiedzi: Niezwłocznie, w formie czynności materialno technicznej.

tryb odwołania

Odmowa sprostowania aktu stanu cywilnego przez kierownika usc następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miłomłynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

inne

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno technicznej.

Strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie braku wskazania takiej osoby, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

Po czynności sprostowania kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny z aktu stanu cywilnego, będący potwierdzeniem dokonania czynności.


Jeżeli sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, jak również w sytuacji gdy sprostowanie nie jest możliwe przez kierownika urzędu stanu cywilnego wyłącznie na podstawie wymienionych dokumentów, sprostowania dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym.

Urząd Stanu Cywilnego w Miłomłynie jest czynny w godzinach:
poniedziałek-piątek: 7.15-15.15
Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 89 642 58 21,  89 642 58 20

 

Załącznik nr 1 - wniosek o sprostowanie   aktu urodzenia - małżeństwa - zgonu

(plik pdf, wielkość 32 KB, plik otworzy się w nowym oknie)data wytworzenia2016-08-16
data udostępnienia2016-08-16
sporządzone przezIgnaczak Wojciech
opublikowane przezWojciech Ignaczak
ilość odwiedzin381
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, tel.: 89 642 58 01, fax: 89 642 58 02, gmina@milomlyn.pl, www.milomlyn.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@