Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Procedury spraw urzędowych  / Urząd Stanu Cywilnego
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

podstawa prawna

Art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 z późniejszymi zmianami).

wydział

Urząd Stanu Cywilnego

wymagane dokumenty
  • Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego (wymagany)
  • Zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego stanowiący podstawę uzupełnienia, bądź materiały archiwalne (wymagany)
  • Dokument tożsamości (do wglądu)
opłaty

Za odpis zupełny po czynności uzupełnienia - 39,-zł.
Pełnomocnictwo: 17,-zł.

Podstawa prawna: ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. 2014 r., poz. 1628 z późn. zmianami).

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy lub w formie wpłaty na konto
Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn:
Bank Spółdzielczy w Iławie Oddział w Miłomłynie nr 32 8831 1025 2003 0000 0228 0001

Dokument pełnomocnictwa lub jego kopia złożony do akt sprawy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł. z wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwa udziela się małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie), zstępnemu (pełnoletnim dzieciom) lub rodzeństwu.

Dowód wniesienia opłaty skarbowej składa się wraz z dokumentami koniecznymi do załatwienia sprawy.

termin

Termin odpowiedzi: Niezwłocznie

tryb odwołania

Odwołanie od decyzji odmownej wnosi się do Wojewódy Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Miłomłynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

inne

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych sporządzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Miłomłynie, podlega uzupełnieniu na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny osoby. Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie jego wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.
Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzedu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.

Do wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego załącza się zagraniczne dokumenty stanu cywilnego, jeżeli będą one podstawą uzupełnienia (jeżeli akty stanu cywilnego zostały sporządzone na terytorium RP, nie ma obowiązku dołączania odpisów z tych aktów). Jeżeli podstawą do uzupełnienia są materiały archiwalne, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów.  Kierownik urzędu stanu cywilnego, po czynności uzupełnienia wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego.

Strona zamieszkała za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest zobowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie braku wskazania takiej osoby, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa

 

Urząd Stanu Cywilnego w Miłomłynie jest czynny w godzinach:
poniedziałek-piątek: 7.15-15.15
Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. tel. 89 642 58 21,  89 642 58 20

 data wytworzenia2016-08-12
data udostępnienia2016-08-12
sporządzone przezIgnaczak Wojciech
opublikowane przezWojciech Ignaczak
ilość odwiedzin351
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, tel.: 89 642 58 01, fax: 89 642 58 02, gmina@milomlyn.pl, www.milomlyn.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@