Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Urząd Miasta i Gminy  / Organy władzy  / Rada Miejska  / Plany Prac Komisji
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Plany Prac Komisji Plany Prac Komisji

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2015 rok

 

STYCZEŃ

 • Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2015 rok.
 • Opiniowanie projektu budżetu na 2015 r.

 

LUTY

 • Informacja o wydatkach finansowych gminy na zadania podlegające Spółce Komunalnej za 2014 r.
 • Informacja dotycząca dożywiania dzieci na 2015 r.

 

MARZEC

 • Zgodność wydatków finansowych funduszów sołeckich z przyjętą uchwałą budżetową.
 • Analiza rozliczania dofinansowania przez gminę organizacji pozarządowych i stowarzyszeń za 2014 r.

 

KWIECIEŃ

 • Analiza sprawozdań finansowo rzeczowych - instytucji kultury za 2014 rok.
 • Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

 

MAJ

 • Inwestycje w gminie - informacja z realizacji i finansowaniu w roku bieżącym.

 

CZERWIEC

 • Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

 

LIPIEC

 • Realizacja zadań bieżących przez Spółkę Komunalną – wynik ekonomiczny Spółki za I półrocze 2015 r.

 

SIERPIEŃ

 • Koszty związane z realizacją prac inwestycyjnych w szkołach do końca sierpnia 2015 r.

 

WRZESIEŃ

Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2016 rok.

 

PAŹDZIERNIK

 • Analiza założeń budżetowych na 2016 rok przedłożonych przez Burmistrza.

 

LISTOPAD

 • Analiza wysokości proponowanych stawek podatku i opłat lokalnych na 2016r.
 • Dotychczasowe wydatki finansowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych na 2015 r.

 

GRUDZIEŃ

 • Analiza projektu budżetu gminy na 2016 rok.
 • Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok.

 

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok

 

STYCZEŃ

 • Opracowanie planu pracy komisji na 2015 r.
 • Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące.

 

LUTY

 • Kontrola funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
  • zasady i kryteria udzielania pomocy,
  • analiza zasad przydzielania zasiłków celowych,
 • Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku.
 • Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej
 • Sprawy bieżące.

 

MARZEC

 • Kontrola realizacji inwestycji gminnych w 2014 r.
 • Kontrola Urzędu Gminy Miłomłyn - etaty, wynagrodzenia za okres: 2013-2014.
 • Ocena realizacji wydatkowania funduszu sołeckiego w 2014r.
 • Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące.

 

KWIECIEŃ

 • Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2014 rok, wraz z informacją o działalności PGK Spółka   z. o.o.
 • Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące.

 

MAJ

 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Miłomłyn i opracowanie wniosku w sprawie absolutorium.
 • Kontrola realizacji zadań z zakresu remontów bieżących i kapitalnych dróg gminnych.
 • Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2014 r.:
  • ilość dłużników,
  • kwota zadłużenia,
  • podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty.
 • Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące.

 

CZERWIEC

 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy:
  • spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Miłomłynie,
  • spotkanie z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Miłomłynie,
 • Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące.

 

LIPIEC

 • Posiedzenie wyjazdowe.
 • Przebieg prac inwestycyjnych i remontowych w obiektach gminnych.
 • Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące.

 

SIERPIEŃ

 • Kontrola Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 • Kontrola Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
 • Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące.

 

WRZESIEŃ

 • Zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych, przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w 2014 roku.
 • Zapoznanie się z realizacją umów z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok.
 • Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące.

 

PAŹDZIERNIK

 • Ocena źródeł finansowania zamierzeń inwestycyjnych w 2015r. - fundusze unijne i krajowe.
 • Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące.

 

LISTOPAD

 • Założenia do budżetu 2016 r.
 • Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące.

 

GRUDZIEŃ

 • Opinia projektu budżetu gminy na 2016 rok.
 • Opracowanie informacji z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
 • Kontrola realizacji Uchwał Rady Miejskiej.
 • Sprawy bieżące.

 

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przedsiębiorczości, Promocji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2015 rok

 

STYCZEŃ

 • Opracowanie planu pracy komisji na 2015 rok.

 

LUTY

 • Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego za 2014 rok. Wydatki w poszczególnych sołectwach w roku 2015.

 

MARZEC

 • Ocena stanu dróg w okresie zimy. Spotkanie z Prezesem Spółki PGK.

 

KWIECIEŃ

 • Szczegółowy harmonogram wydatków na promocję Gminy Miłomłyn w 2015 roku. Sporządzenie planu wyznaczającego kierunki w zakresie promocji Miasta i Gminy Miłomłyn.

 

MAJ

 • Zaopiniowanie informacji o stanie ściągalności podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań wobec Gminy (czynsze lokalne, dzierżawne, itp.) za 2014 rok.

 

CZERWIEC

 • Stan dróg gminnych i wewnętrznych, opracowanie harmonogramu ich napraw i modernizacji. Omówienie punktów związanych z obchodami 680 lecia powstania Miłomłyna.

 

SIERPIEŃ

 • Informacja na temat działalności Spółki PGK za I półrocze br.

 

WRZESIEŃ

 • Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Miłomłyn.
 • Analiza możliwości wzrostu atrakcyjności Miasta i Gminy Miłomłyn dla inwestorów.

 

PAŹDZIERNIK

 • Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Miłomłyn.

 

LISTOPAD

 • Sprawozdanie z realizacji projektu dotyczącego budowy inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

 

GRUDZIEŃ

 • Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2016 rok.

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki na 2015 rok

 

STYCZEŃ

 • Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 r.

 

LUTY

 • Informacja o stanie kultury fizycznej na terenie Gminy Miłomłyn.

 

MARZEC

 • Sprawozdanie z działalności Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej i świetlic wiejskich za 2014r. i planowane działania na 2015 r.

 

KWIECIEŃ

 • Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

MAJ

 • Informacja o planowanych zadaniach i arkuszach organizacyjnych szkół na rok 2015/2016.

 

CZERWIEC

 • Informacja o stanie placów zabaw i kąpieliska miejskiego – zapewnienie bezpieczeństwa wakacyjnego dzieci i młodzieży na terenie gminy. Informacja o zamierzeniach Gminy w zakresie letniej akcji wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia w Miłomłynie.

 

LIPIEC

 • miesiąc urlopowy.

 

SIERPIEŃ

 • Ocena przygotowania szkół i punktów przedszkolnych do nowego roku szkolnego – posiedzenie wyjazdowe.

 

WRZESIEŃ

 • Informacja o aktualnym stanie bezrobocia w gminie. Sprawozdanie z działalności Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej i świetlic wiejskich w okresie wakacji.

 

PAŹDZIERNIK

 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w rok. szk. 2014/2015 wraz z wynikami sprawdzianów i egzaminu gimnazjalnego.

 

LISTOPAD

 • Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2016 z uwzględnieniem wydatków na oświatę, służbę zdrowia, kulturę, bezpieczeństwo, sprawy socjalne, sport i turystykę.

 

GRUDZIEŃ

 • Opiniowanie budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn.
 • Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 r.

 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2016 rok

 

STYCZEŃ

 

 • Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2016 rok.

 

LUTY

 

 • Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2015 (ilość dłużników, kwota zadłużenia, czynności egzekucyjne).

 • Finansowanie utrzymania w sprawności technicznej i ewentualnej rozbudowy monitoringu.

 

MARZEC

 

 • Analiza sprawozdań finansowo-rzeczowych instytucji kultury za 2015 rok.

 

KWIECIEŃ

 

 • Informacja na temat kosztów funkcjonowania placówek oświatowych w gminie (w tym świetlic wiejskich). Skutki finansowe związane z wprowadzeniem nowej organizacji oświaty.

 • Koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz wiosennymi naprawami ich nawierzchni.

 • Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

 

MAJ

 

 • Ocena realizacji wniosków złożonych przez Gminę do pozyskania środków pozabudżetowych w 2016 r.

 • Inwestycje w gminie - informacja z realizacji i finansowaniu w roku bieżącym.

 

CZERWIEC

 

 • Informacja o finansowaniu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przez jednostki organizacyjne Gminy.

 

LIPIEC

 

 • Realizacja zadań bieżących przez Spółkę Komunalną – wynik ekonomiczny Spółki za I półrocze 2016 r.

 

SIERPIEŃ

 

 • Koszty związane z realizacją prac inwestycyjnych w szkołach do końca sierpnia 2016 r.

 • Wydatki finansowe związane z realizacją funduszu sołeckiego w I półroczu 2016.

 

WRZESIEŃ

 

 • Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2017 rok.

 

PAŹDZIERNIK

 

 • Analiza założeń budżetowych na 2017 rok przedłożonych przez Burmistrza.

 

LISTOPAD

 

 • Analiza projektu budżetu gminy na 2017 rok.

 • Analiza wysokości proponowanych stawek podatku i opłat lokalnych na 2017 rok

 

GRUDZIEŃ

 

 • Dotychczasowe wydatki finansowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych na 2016 rok.

 

 

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

 

STYCZEŃ

 

 • Opracowanie planu pracy komisji na 2016 r.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

   

LUTY

 

 • Opracowanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem dotyczącej połączenia samorządowych instytucji kultury, tj. Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

   

MARZEC

 

 • Kontrola funkcjonowania i działalności Pełnomocnika do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku.

 • Kontrola realizacji inwestycji gminnych w 2015 r.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

   

KWIECIEŃ

 

 • Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta za 2015 r. wraz z informacją o działalności PGK Spółka z. o. o.

 • Analiza sprawozdania z działalności zakładu komunalnego i przeprowadzenie kontroli w zakresie prac zleconych przez Urząd Miasta i Gminy.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

   

MAJ

 

 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Miłomłyn i opracowanie wniosku w sprawie absolutorium.

 • Ocena realizacji zadań z zakresu remontów bieżących i kapitalnych dróg gminnych.

 • Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2015 r.:

 • ilość dłużników,

 • kwota zadłużenia,

 • podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

   

CZERWIEC

 

 • Kontrola realizacji i rozliczenia wybranych zadań inwestycyjnych w 2015 r.

 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy:

 • spotkanie z Komendantem Powiatowej Policji w Miłomłynie,

 • spotkanie z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w Miłomłynie,

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

   

LIPIEC

 

 • Posiedzenie wyjazdowe.

 • Przebieg prac inwestycyjnych i remontowych w obiektach gminnych.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

   

SIERPIEŃ

 

 • Ocena realizacji wydatkowania funduszu sołeckiego w 2015 r.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

   

WRZESIEŃ

 

 • Ocena z realizacji umów z organizacjami pozarządowymi za 2015 r.

 • Ocena działań Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących aktywizacji osób nieaktywnych zawodowo.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

   

PAŹDZIERNIK

 

 • Kontrola umorzeń i odroczeń podatków za 2015 r.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

   

LISTOPAD

 

 • Ocena założeń do budżetu na 2017 r.

 • Ocena realizacji wniosków i skarg mieszkańców w 2015 r

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

   

 

GRUDZIEŃ

 

 • Opinia projektu budżetu gminy na 2017 r.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

Sprawy bieżące. 

 

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przedsiębiorczości, Promocji, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska na 2016 rok

 

STYCZEŃ

 

 • Opracowanie planu pracy komisji na 2016 rok.

 

LUTY

 

 • Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego za 2015 rok. Wydatki w poszczególnych sołectwach w roku 2016.

 

MARZEC

 

 • Ocena stanu dróg w okresie zimy. Spotkanie z Prezesem Spółki PGK.

KWIECIEŃ


 • Szczegółowy harmonogram wydatków na promocję Gminy Miłomłyn w 2016 roku.

 • Sporządzenie planu wyznaczającego kierunki w zakresie promocji Miasta

  i Gminy Miłomłyn.

 

MAJ

 

 • Zaopiniowanie informacji o stanie ściągalności podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań wobec Gminy (czynsze lokalne, dzierżawne, itp.) za 2015 rok.

 

CZERWIEC

 

 • Stan dróg gminnych i wewnętrznych, opracowanie harmonogramu ich napraw i modernizacji.


SIERPIEŃ


 • Informacja na temat działalności Spółki PGK za I półrocze br.

WRZESIEŃ

 • Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Miłomłyn.

 • Analiza możliwości wzrostu atrakcyjności Miasta i Gminy Miłomłyn dla inwestorów.

 

PAŹDZIERNIK

 

 • Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Miłomłyn.

 

LISTOPAD


 • Sprawozdanie z realizacji projektu dotyczącego budowy inwestycji wodno-kanalizacyjnych.

GRUDZIEŃ

 • Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2017 rok.

 

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Bezpieczeństwa, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki na 2016 rok

 

STYCZEŃ

 

 • Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 r.

 

 

LUTY

 

 • Informacja o planowanych działaniach Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej i świetlic wiejskich w celu poszerzania oferty kulturalnej na 2016 r.

   

MARZEC

 

 • Informacja o stanie kultury fizycznej na terenie Gminy Miłomłyn.

   

KWIECIEŃ

 

 • Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

   

MAJ

 

 • Informacja o planowanych zadaniach i arkuszach organizacyjnych szkół na rok 2016/2017.

 

CZERWIEC

 

 • Informacja o stanie placów zabaw i kąpieliska miejskiego – zapewnienie bezpieczeństwa wakacyjnego dzieci i młodzieży na terenie gminy. Informacja o zamierzeniach Gminy w zakresie letniej akcji wypoczynku dzieci i młodzieży.

   

 • Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia w Miłomłynie.

   

LIPIEC

 

 • miesiąc urlopowy.

 

SIERPIEŃ

 

 • Ocena przygotowania szkół i punktów przedszkolnych do nowego roku szkolnego – posiedzenie wyjazdowe.

   

WRZESIEŃ

 

 • Informacja o aktualnym stanie bezrobocia w gminie.

   

PAŹDZIERNIK

 

 • Informacja na temat stanu turystyki w Gminie Miłomłyn.

 

LISTOPAD

 

 • Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2017 z uwzględnieniem wydatków na oświatę, służbę zdrowia, kulturę, bezpieczeństwo, sprawy socjalne, sport i turystykę.

   

GRUDZIEŃ

 

 • Opiniowanie budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn.

 • Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 r.


 

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok

STYCZEŃ

 

 • Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2017 rok.

 

LUTY

 

 • Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2016 (ilość dłużników, kwota zadłużenia, czynności egzekucyjne).

 

MARZEC

 

 • Analiza sprawozdań finansowo-rzeczowych instytucji kultury za 2016 rok.

 • Ocena realizacji wniosków złożonych przez Gminę do pozyskania środków pozabudżetowych w 2016 r.

 

KWIECIEŃ

 

 • Informacja na temat kosztów funkcjonowania placówek oświatowych w gminie. Skutki finansowe związane z wprowadzeniem nowej organizacji oświaty (wygaszanie gimnazjum i powstanie ośmioletniej szkoły podstawowej).

 • Koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz wiosennymi naprawami ich nawierzchni.

 

MAJ

 

 • Inwestycje w gminie - informacja z realizacji i finansowania w roku bieżącym.

 

CZERWIEC

 

 • Informacja o finansowaniu letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przez jednostki organizacyjne Gminy.

 • Ocena realizacji wniosków złożonych przez Gminę do pozyskania środków pozabudżetowych w 2017 r.

 

SIERPIEŃ

 

 • Koszty związane z realizacją prac inwestycyjnych w szkołach do końca sierpnia 2017. Skutki finansowe w związku z nową organizacją oświaty.

 • Wydatki finansowe związane z realizacją funduszu sołeckiego w I półroczu 2017.

 

WRZESIEŃ

 

 • Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2018 rok.

 

PAŹDZIERNIK

 

 • Analiza założeń budżetowych na 2018 rok przedłożonych przez Burmistrza.

 • Analiza potrzeb w zakresie posiadanych środków na zadania publiczne.

 

LISTOPAD

 

 • Analiza projektu budżetu Gminy na 2018 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 • Analiza wysokości proponowanych stawek podatku i opłat lokalnych na 2018 r.

 

GRUDZIEŃ

 

 • Dotychczasowe wydatki finansowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych przyjętych na 2017 r.

 

Przez cały rok: Opiniowanie bieżących projektów uchwał.

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

I kwartał

 

 • Opracowanie planu pracy komisji na 2017 r.

 • Wizyta w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Miłomłyn.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

   

II kwartał

 

 • Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Miłomłyn i opracowanie wniosku w sprawie absolutorium.

 • Ocena realizacji zadań z zakresu remontów bieżących i kapitalnych dróg gminnych.

 • Wizyta w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Miłomłyn.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

III kwartał

 

 • Posiedzenie wyjazdowe - Przebieg prac inwestycyjnych i remontowych w obiektach gminnych.

 • Ocena stanu realizacji wydatkowania funduszu sołeckiego w 2017 r.

 • Wizyta w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Miłomłyn.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

 

IV kwartał

 

 • Informacja dotycząca umorzeń i odroczeń podatków za 2017 r.

 • Funkcjonowanie organizacji pozarządowych– wykorzystanie środków przekazanych z budżetu Gminy.

 • Opinia projektu budżetu gminy na 2018 r.

 • Wizyta w wybranych jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Miłomłyn.

 • Ocena realizacji Uchwał Rady Miejskiej.

 • Sprawy bieżące.

   

   

Plan pracy Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska na 2017 rok

 

 

STYCZEŃ

 

 • Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.

   

LUTY

 

 • Sprawozdanie z realizacji funduszu sołeckiego za 2016 rok.

 • Wydatki w poszczególnych sołectwach w roku 2017.

   

MARZEC

 

 • Ocena stanu dróg w okresie zimy.

 • Spotkanie z Prezesem Spółki PGK.

   

KWIECIEŃ

 

 • Szczegółowy harmonogram wydatków na promocję Gminy Miłomłyn w 2017 roku.

 • Sporządzenie planu wyznaczającego kierunki w zakresie promocji Miasta i Gminy Miłomłyn.

   

MAJ

 

 • Zaopiniowanie informacji o stanie ściągalności podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań wobec Gminy (czynsze lokalne, dzierżawne, itp.) za 2016 rok.

   

CZERWIEC

 

 • Stan dróg gminnych i wewnętrznych, opracowanie harmonogramu ich napraw i modernizacji.

   

SIERPIEŃ

 

 • Informacja na temat działalności Spółki PGK za I półrocze br.

   

WRZESIEŃ

 

 • Informacja na temat rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Miłomłyn.

 • Analiza możliwości wzrostu atrakcyjności Miasta i Gminy Miłomłyn dla inwestorów.

   

PAŹDZIERNIK

 

 • Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Miłomłyn.

   

LISTOPAD

 

 • Sprawozdanie z realizacji projektu dotyczącego budowy inwestycji wodno-kanalizacyjnych i modernizacji oczyszczalni ścieków.

   

GRUDZIEŃ

 

 • Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn na 2018 rok.

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2017 rok

 

STYCZEŃ

 • Opracowanie planu pracy Komisji na 2017 r.

   

LUTY

 

 • Informacja o planowanych działaniach Domu Kultury, Biblioteki Miejskiej i świetlic wiejskich w celu poszerzania oferty kulturalnej na 2017 r.

   

MARZEC

 

 • Informacja o stanie kultury fizycznej na terenie Gminy Miłomłyn.

   

KWIECIEŃ

 

 • Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

   

MAJ

 

 • Informacja o planowanych zadaniach i arkuszach organizacyjnych szkół na rok 2017/2018.

   

CZERWIEC

 

 • Informacja o stanie placów zabaw i kąpieliska miejskiego – zapewnienie bezpieczeństwa wakacyjnego dzieci i młodzieży na terenie gminy. Informacja o zamierzeniach Gminy w zakresie letniej akcji wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia w Miłomłynie.

   

LIPIEC

 

 • miesiąc urlopowy.

   

SIERPIEŃ

 

 • Ocena przygotowania szkół i punktów przedszkolnych do nowego roku szkolnego – posiedzenie wyjazdowe.

   

WRZESIEŃ

 

 • Informacja o aktualnym stanie bezrobocia w gminie.

   

PAŹDZIERNIK

 

 • Informacja na temat stanu turystyki w Gminie Miłomłyn.

   

LISTOPAD

 

 • Analiza projektu budżetu Gminy na rok 2018 z uwzględnieniem wydatków na oświatę, służbę zdrowia, kulturę, bezpieczeństwo, sprawy socjalne, sport i turystykę.

   

GRUDZIEŃ

 

 • Opiniowanie budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn.

 • Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 r.

   data wytworzenia2016-05-15
data udostępnienia2016-05-15
sporządzone przezIgnaczak Wojciech
opublikowane przezDamian Kłodowski
ilość odwiedzin182
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, Twarda 12, 14-140 Miłomłyn, tel.: 89 642 58 01, fax: 89 642 58 02, gmina@milomlyn.pl, www.milomlyn.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@